sus3

Se film her

Når jeg læser dine hænder bruger jeg clairvoyance. Jeg læser dine hænder på sjælsplan og stiller specifikt  ind på dig inderst inde og de spørgsmål og udfordringer du måtte have. 

En håndlæsning hos Drømmefanger består af 3 dele: 

  • Første del: En blindtegning – en blindtegning er et “her og nu billede” der fortæller om din personlighed og dine karaktertræk og hvad der rører sig i dit liv lige her og nu. En blindtegning er den røde tråd og starten på den egentlige håndlæsning.
  • Anden del: Læsning af dine fingermønstre. Dine fingermønstre blev dannet 5 måneder før du blev født og ændrer sig aldrig. Dit livsformål, din livslektie og din livsskole ligger i dine fingermønstre.
  • Dit livsformål er din livsmission, hvem og hvad du oprigtigt er ment til at skulle gøre i dette liv.
  • Din livslektie er  “dine skyggesider” og er de udfordringer der typisk dukker op i dit liv igen og igen og hvordan du kan vende disse til at blive “din bedste ven i forklædning
  • Din livsskole er den “skole” du valgte at gå i på sjælsplan da du trådte ind i dette liv. Din skole (du kan godt have mere end èn skole) skal hjælpe dig nærmere dit livsformål.
  • Der findes fire forskellige skoler der alle indeholder et tema omkring følelser som du skal lære at mestre. Du starter som “elev” og går ud på den anden side som “færdiguddannet”. De fire skoler hedder: “School of love ” –  “School of service” – “School of wisdom” – “School of peace 
  • Tredie del: Den egentlige håndlæsning. Her får du svar på de spørgsmål du måtte have. Det kan være omkring din livssituation generelt eller specifikke spørgsmål. Dine spørgsmål kan tidsbestemmes.

Her uddybes de forskellige område af håndlæsningen:

Håndlæsningens kunst – Kiromanti – er stadig af mange forbundet med “østens mystik og krystalkugler”. I Indien og Kina har man praktiseret håndlæsning i år tusinder.

Dine hænder læses via håndfacon, neglefacon og hudstruktur.

I håndfladen læses linjer, symboler og billeder. Når jeg læser dine hænder, kommer jeg ind på din nuværende situation, fra nutiden går jeg ind i fremtiden. Her kan jeg belyse emner som parforhold, jobsituation, familiesituation eller generelle begivenheder i dit liv. Disse emner kan tidsbestemmes. Jeg læser som regel 3 år frem

Linjerne i dine hænder viser din personlighed, din karakter og dine ressourcer. Linjerne i dine hænder blev dannet lidt før dine fingermønstre. De kan ændre sig livet igennem i takt med, at dine værdier, dit mindset og tankemønster ændrer karakter.

Men vidste du, at dit livsformål ligger i dine fingermønstre ?

Ethvert menneske har et unikt sæt fingermønstre som når disse afkodes kan give dyb mening for den enkelte person.

I fingermønstrene åbenbares også de eventuelle kriser og nederlag som ethvert menneske gennemgår fra tid til anden.

 Vi udvikler os ofte mest gennem de udfordringer vi støder på i livet, men disse kan være “vores bedste ven i forklædning, og de viser os vejen til at udleve vort fulde potentiale.

 

Parlæsning/Bryllupslæsning

Er du/I i tvivl om hvad brudeparret skal have i bryllupsgave?

En parlæsning er en gave for livet. En læsning af brudeparret er en læsning af ca 1 1/2 times varighed. Læsningen foregår i en humoristisk atmosfære hvor vi sammenligner personlighed og karakterforskelle så brud og gom hver især får en fornemmelse hvor man hver især står og dermed en forståelse for hvordan og hvorfor man hver især reagerer på en bestemt måde i givne situationer. Derrmed får man en gensidig forståelse for hinanden. 

Book din tid her

 

Lang distance uden fysisk fremmøde via  håndaftryk.

Du får tilsendt ark til aftryk af fingermønstre og håndflader samt forklaring til hvordan du tager aftryk. Du får din læsning retur senest 3 dage efter at jeg har modtaget dine aftryk som indlæst lydfil. Jeg er til rådighed via mail 1 uge efter læsningen.

Håndlæsning enkelte spørgsmål: Hvis du blot har enkelte spørgsmål. Du sender et tydeligt billede fra din mobiltelefon – du får svar samme dag. 

Book din tid her 

Events med håndlæsning læs mere her